Informació sobre el nou brot de coronavirus

Durant les últimes setmanes hem rebut molta informació sobre la nova epidèmia causada pel “coronavirus de Wuhan”. Però, què hi ha de cert en tot el que afirmen els mitjans de comunicació?

El focus inicial del brot infecciós va ser a la ciutat de Wuhan (Xina), concretament en un mercat de peix i marisc, en el qual es venien també animals salvatges (venta legal i il·legal). Hi ha coronavirus presents en molts mamífers, des de ratpenats fins a gossos, passant pels humans. Per posar un exemple, alguns del virus del refredat són de la família coronavirus.

El contagi per coronavirus és com el de la grip, per aire o contacte directe; produeixen un quadre simptomàtic tipus gripal, amb algunes complicacions que poden desencadenar en pneumònies greus, podent causar la mort en pacients amb altres malalties de base (persones immunodeprimides, per exemple).

Durant el segle XXI hi ha hagut altres casos de brots infecciosos per coronavirus: durant el 2002 i el 2003 hi va haver un brot que causava el síndrome respiratori agut greu (conegut com a SARS), el qual va tenir una taxa de mortalitat de l’11%. Per altra banda, el 2012 hi va haver un altre brot que causava el síndrome respiratori d’Orient Mitjà (conegut com a MERS), amb una taxa de mortalitat del 36%. Aquest any, per la seva part, ens trobem amb un brot infecciós amb una taxa de mortalitat del 3%. De moment no hi ha tractament específic ni vacuna pel coronavirus confirmat, però la situació es planteja molt millor que en els dos brots anteriors.

En el cas del SARS, es van diagnosticar uns 8.000 casos en un total de 30 països. El diagnòstic precoç i l’aïllament dels malalts als hospitals i els contactes a les seves llars van ser les mesures que van evitar la major expansió de la malaltia. En els hospitals es va evitar una major difusió del virus amb les mesures higièniques habituals.

Aquest cop, el que s’ha intentat és limitar l’expansió implementant una quarantena obligatòria a través del tancament de diverses ciutats i fronteres, mancant de fonament científic en aquests casos. En els aeroports, s’ha instaurat controls de temperatura als vols d’arribada, mesura totalment qüestionable, ja que una persona pot estar infectada sense tenir cap símptoma, però sí transmetre’l. Una mesura més adient és la de controlar a través de qüestionaris a l’aeroport de sortida. Per altra banda, hi ha hagut un pànic desmesurat en la població, que s’ha manifestat en una compra massiva de mascaretes, quedant exhaurides en la majoria de farmàcies. Atenent a aquest fet, la Organització Mundial de la Salut (OMS), així com altres autoritats sanitàries, no recomanen l’ús de mascaretes, ja que ni tant sols algunes d’ús professional impedeixen el pas dels coronavirus.

En qualsevol cas, els casos sospitosos d’infecció són els que compleixen almenys un criteri epidemiològic i un clínic:

  • Epidemològics:
    • Qualsevol persona amb història de viatge a la província de Hubei (China), els 14 dies previs als símptomes.
    • Qualsevol persona, que en els 14 dies previs a l’aparició dels símptomes, hagi estat en contacte estret amb una persona amb un cas provable o confirmat.
  • Clínics: qualsevol persona amb símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda, de qualsevol gravetat, que presenti febre i algun dels següents símptomes: dificultat respiratòria, tos o malestar general.

Per tant, si has viatjat a Wuhan (Xina) o has tingut contacte directe estret amb algú que hi ha viatjat i té símptomes respiratoris intensos amb dificultat respiratòria, consulta al teu metge, sobretot si tens alguna malaltia de base.

En tota la resta de casos cal evitar una epidèmia de pànic, ja que no està fonamentat. I, evidentment, no estigmatitzar el col·lectiu xinès. Davant de qualsevol dubte, consulta el teu farmacèutic o qualsevol tipus de font sanitària fiable.

Font: https://www.actasanitaria.com/coronavirus-de-wuhan-china-2019-ncov-lo-que-tiene-que-saber-para-evitar-una-epidemia-de-panico/

Pin It on Pinterest

Share This