PUC BEURE ALCOHOL SI ESTIC PRENENT MEDICAMENTS?

Aquesta és una pregunta molt habitual d’atenció farmacèutica que intentarem resoldre a continuació.  Encara que beure alcohol és un hàbit socialment acceptat, no s’ha d’oblidar que aquest és una droga amb efectes adversos greus. Aquest disminueix l’atenció, la capacitat de reacció i dificulta la concentració entre d’altres. Per tant és d’esperar que si es combina amb certs medicaments, aquests efectes s’agreugin. En alguns casos potencia l’activitat dels medicaments, en altres els redueix; en altres potencia la toxicitat del fàrmac o del mateix alcohol.

                                                                                                     

QUIN TIPUS D’INTERACCIÓ HI HA?

Un dels motius principals pels que no hem de barrejar els medicaments i l’alcohol és que aquest passa del sistema digestiu a la sang i després es trasllada a diversos òrgans on genera els seus efectes adversos, però principalment va cap al cervell.  Passat un temps aquest es metabolitza en el fetge a partir d’aquest moment comencen a reduir-se els seus efectes. Els medicaments en ingerir-se passen pel mateix procés.

Quan s’ingereixen simultàniament i són metabolitzats pels mateixos enzims, aquests metabolitzen en menor quantitat les dues substàncies pel que provoquen que tinguin un major efecte ja que s’impedeix en major o menor grau la seva eliminació. Aquesta situació es produeix quan la ingesta d’alcohol és de forma aguda en un moment puntual.

Si el consum d’alcohol és crònic es produeix l’efecte contrari, l’alcohol pres habitualment ha estimulat el cos de tal manera que produeixi i posi a treballar major nombre d’enzims per la qual cosa provoca que alguns medicaments siguin metabolitzats més ràpid i per tant tinguin probablement menor efecte.

 

TENS UNA FESTA I ESTÀS PRENENT UN MEDICAMENT?

Tot dependrà del tipus de medicament. Els que es prenen de forma puntual es poden suspendre  de forma transitòria, però d’altres necessiten uns nivells estables en sang de tal manera que suspendre el tractament pot no ser beneficiós. En cada cas seria convenient comentar-ho amb el farmacèutic.

 

QUINES SÓN LES INTERACCIONS MÉS FREQÜENTS?

Les interaccions entre medicaments i l’alcohol poden diferenciar-se en dos:

  • Aquelles en què l’alcohol modifica l’efecte el medicament potenciant o disminuint el seu efecte.
  • Interacció en la que el medicament modifica l’efecte tòxicde l’alcohol o a la inversa.

Algunes de las interaccions més freqüents en les que l’alcohol modifica l’efecte del medicament:

  • Els ansiolítics o inductors del son com les Benzodiazepines (Diazepam, Lorazepam, Lormetazepam): en aquests casos l’alcohol potencia l’efecte depressor del sistema nerviós central induint a un major efecte sedant.
  • Antihistamínics: tot i que es solen prendre sols, la variant que es desconeix és que molts antigripals en porten. La interacció amb l’alcohol pot produir una alteració significativa de la funció motora i mental.
  • Warfarina i acenocumarol (Sintrom®): medicaments anticoagulants amb estret marge terapèutic. L’alcohol incrementa el seu efecte donant lloc a episodis hemorràgics greus.
  • Àcid acetil salicílic (Aspirina®): aquest fàrmac dóna irritabilitat gàstrica, així que el seu consum juntament amb l’alcohol incrementa la capacitat de produir úlceres gàstriques.
  • Antibiòtics: hi ha una gran varietat i l’efecte pot ser molt divers. Però, en la majoria dels casos l’alcohol pot disminuir l’efecte d’alguns antibiòtics en incrementar el metabolisme hepàtic (l’eliminació pel fetge).

Aquestes són només algunes de les interaccions de medicaments, així que sempre és millor tenir la PRECAUCIÓ de no barrejar medicaments i alcohol!

 

I QUÈ PASSA AMB EL PARACETAMOL I L’ALCOHOL?

El paracetamol és un dels fàrmacs més utilitzats a nivell mundial. Per ell sol ja és un medicament que pot ser tòxic per al fetge a dosis recomanades, quan es pren diàriament durant un parell de setmanes. Amb aquest medicament, en ser força conegut, hi ha una falsa sensació de seguretat entre les persones consumidores fins al punt en què poden arribar a abusar-ne. Es fa servir per refredats, mal de cap, processos gripals i fins i tot és un component de medicaments compostos per costipats.

En els prospectes del paracetamol ja s’assenyala que no s’ha de combinar amb alcohol. Aquesta relació entre ambdues substàncies té en part la seva lògica ja que aquestes substàncies consumides per separat també tenen risc d’augmentar la toxicitat per al fetge.

I QUÈ PASSA AMB L’IBUPROFÈ I L’ALCOHOL?

L’ibuprofè és un antiinflamatori molt conegut i molt comú a les farmacioles. S’utilitza per  l’alleugement del mal de cap, dolor dental, dolor menstrual, dolors musculars. etc  A més, pot ser habitual que després de consumir alcohol per alleujar els mals de la ressaca es consumeixi ibuprofè.  Aquesta interacció depèn de la freqüència amb la que es prenguin aquestes substàncies.

  • Consum puntual: l’ibuprofè potencia els efectes de l’alcohol augmentant els riscos d’aquest, augmentant així mateix l’estat de confusió, de somnolència, així com la disminució de reflexes. D’altra banda, l’alcohol interfereix sobre l’ibuprofè, tant augmentant com disminuint la seva acció. Això es deu al fet que tots dos es metabolitzen per via hepàtica. En tenir la via metabòlica del fetge ocupada per un dels dos provoca que el metabolisme de l’altre s’acceleri o per contra, es retrassi.
  • Consum d’ibuprofè i alcohol de forma regular: pot fer que augmenti el risc gastrointestinal,i sorgeixin problemes com les hemorràgies digestives o la gastritis. El risc de gastritis només es dóna amb el consum regular de les dues substàncies.

Així que l’ibuprofè per sí sol no danya la mucosa gàstrica, però els seus efectes es poden veure potenciats en barrejar-lo amb l’alcohol.

RECORDA

Barrejar alcohol amb medicaments no es gens aconsellable, ja que pot donar lloc a efectes adversos molt diversos. Sempre que tinguis dubte consulta al farmacèutic o professional de salut.

 

Pin It on Pinterest

Share This