Especialistes en Formulació Magistral

És un medicament elaborat a un pacient individualitzat, preparat pel farmacèutic o sota la seva direcció, per cumplimentar expressament una prescripció facultativa detallada de les substàncies medicinals que inclou, segons les normes de l’art farmacèutic, dispensat a la seva farmacia, amb la deguda informació per l’usuari.

Pin It on Pinterest

Share This