QUÈ PUC PRENDRE, PARACETAMOL O IBUPROFÈ?

Possiblement  molts de nosaltres disposem a la farmaciola de casa, d’una caixa de paracetamol  i/o ibuprofè , ja que són dos medicaments molt coneguts i que prenem molt sovint. Però segurament no coneixem les virtuts ni els possibles perjudicis de cadascun d’ells en detall.

Què hem de saber sobre l’Ibuprofè?

L’Ibuprofè  pertany al grup d’antiinflamatoris no esteroideos, i se li atribueixen tres efectes terapèutics: analgèsic (calmant del dolor), antiinflamatori i antipirètic (baixa la febre). És per això que es recomana quan hi ha un procés dolorós amb inflamació com artritis, dolor muscular, dolor dental,… i quan hi ha un procés febril, podent-se combinar amb paracetamol.

Com s’ha de prendre l’Ibuprofè?

Es recomana prendre una dosi de 400 mg cada 8 hores , després dels àpats per a reduir les molèsties gastrointestinals, i en els casos que el metge ho consideri  es poden prendre dosis de 600 mg cada 8 hores  i amb un protector d’estómac.

Reaccions adverses i especial atenció:

L’ús continuat o la presa de dosis superiors a 1200 mg al dia augmenten el risc de patir úlcera gàstrica i augment de la tensió arterial. A més s’ha de prendre amb molta precaució en diabètics, asmàtics, persones que prenguin anticoagulants orals, persones amb problemes renals o hepàtics, malaltia de Crohn o problemes cardíacs.

Què hem de saber sobre el Paracetamol?

El Paracetamol és un principi actiu més segur que l’anterior, de fet és  el medicament  d’elecció en l’embaràs i la lactància, es caracteritza per ser un bon analgèsic i un bon antipirètic, en canvi el seu poder antiinflamatori és nul, per això és el fàrmac a escollir en processos que cursin amb dolor, malestar i febre, sense inflamació.

Com s’ha de prendre el Paracetamol?

La posologia més freqüent en adults sans són 500 mg, 650 mg o 1 g cada 8 hores, segons criteri farmacèutic o mèdic. D’aquesta manera, per a un dolor lleu amb una dosi de 500 o 650 mg cada 8 hores seria suficient i en casos de dolor fort, o estat gripal amb febre es podria prendre 1 g cada 8 hores.

Reaccions adverses i especial atenció:

S’ha d’anar amb molt de compte en persones que tinguin problemes hepàtics greus,  que ho tenen totalment contraindicat. S’ha vist que dosis superiors a 3 g al dia augmenten el risc de patir toxicitat al fetge.

Es per això que hem d’evitar automedicar-nos i consultar prèviament al metge o a nosaltres els farmacèutics, decantant-nos sempre per les dosis mínimes que permetin controlar els símptomes i utilitzar-los durant el menys temps possible.

Pin It on Pinterest

Share This