Medicaments complexos

Abans de la crisi actual del COVID-19, a les farmàcies va començar el programa “Atenció farmacèutica davant de les primeres dispensacions”. L’objectiu d’aquest programa és proporcionar, des de la farmàcia, informació als pacients sobre l’ús adequat de medicaments complexos, aquells que la seva administració requereix informació específica i detallada.

Es tracta de medicaments imprescindibles, alguns de preu elevat, finançats pel Servei Català de la Salut, però que el seu ús correcte i una bona adherència a la pauta prescrita d’aquests es tradueix en una alta efectivitat en el tractament de certes patologies. Per aquest motiu, és d’especial importància conèixer  bé les seves característiques, la seva indicació i dominar-ne la tècnica d’administració.

Aquests medicaments engloben tres grans famílies:

  • Insulines i glucagó: són medicaments utilitzats pel tractament de diabetis tipus I i II. Requereixen de conservació en fred abans del primer ús, en la majoria de casos. La dificultat d’administració d’aquests medicaments recau en la tècnica de punció subcutània del fàrmac. Una mala conservació o una mala administració es poden traduir en baixades o pujades dels nivells de glucosa en sang, amb els seus símptomes característics, portant a un descontrol de la malaltia.
  • Anticoagulants: són fàrmacs utilitzats per evitar patologies relacionades amb la coagulació de la sang. Alguns d’ells s’administren, com les insulines, via subcutània, pel que és necessari dominar-ne la tècnica de punció. D’altres, com l’acenocumarol, s’administren oralment en dosis individualitzades, requerint un control mèdic setmanal. Una mala administració o dosificació pot portar a accidents causats per trombes (coàguls sanguinis) o hemorràgies (excessiva pèrdua de sang).
  • Inhaladors: aquesta família de medicaments és la més àmplia en quant a diversitat de dispositius. S’utilitzen per tractar una gran varietat de malalties, sobretot d’origen respiratori. La dificultat de la seva administració recau en conèixer les característiques del dispositiu d’inhalació i la tècnica d’inhalació. Moltes vegades, per ajudar a l’administració del fàrmac, és necessari l’ajuda d’una cambra d’inhalació. Per altra banda, és important recordar que no tots els inhaladors són iguals i el mal ús d’ells pot comportar que el tractament no resulti eficient i l’empitjorament de l’estat de salut del pacient.

A la farmàcia som especialistes en medicaments de qualsevol tipus. Sobretot en aquest cas, una atenció farmacèutica activa, per resoldre dubtes als pacients sobre l’ús d’aquests medicaments, és de vital importància per al control de les malalties que tracten i evitar problemes relacionats amb la medicació. A més, és necessari conscienciar que el seu mal ús comporta una despesa sanitària elevada i, sobretot, pot posar en perill la salut del pacient.

Pin It on Pinterest

Share This